Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?
Namn, telefonnummer, e-postadress

Ändamål med insamlingen?
Att kunna kontakta dig för:
– ditt önskemål om deltagande i Benfit
– diskussion kring hur vi kan hjälpa dig
– info om event
– info/erbjudanden om produkter
– skicka nyhetsbrev

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Genom kontakt med Robert Svensson.
Telefonnummer: 0706 57 97 57
Mailadress: robert@benfit.se

Så raderar eller rättar du information?
Genom kontakt med Robert Svensson.
Telefonnummer: 0706 57 97 57
Mailadress: robert@benfit.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke
Genom kontakt med Robert Svensson.
Telefonnummer: 0706 57 97 57
Mailadress: robert@benfit.se

Period som uppgifterna lagras
5 år om inte annat önskas från beställaren

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig
Robert Svensson
Telefonnummer: 0706 57 97 57
Mailadress: robert@benfit.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:
BenFit AB, 559166-5269
℅ CHEFSHUSET SURGO AB
NYBROGATAN 58
114 40 Stockholm